Людський капітал – основа конкурентоспроможності будь-якої країни

10 жовтня в ході виступу на другому міжнародному форумі Rail Cargo Business Forum завідувачка відділу соціальних проблем ринку праці Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Лариса Лісогор розповіла, чому розвиток людського капіталу має стати пріоритетом для держави. GMK Center публікує ключові тези її виступу.

Людський капітал – основа конкурентоспроможності будь-якої країни, він багато в чому визначає стан її економічного розвитку.

Позиції України у рейтингах якості менеджменту персоналу, професійної підготовки, поширеності інформаційних технологій, сприйнятливості і адаптованості до інновацій не надто високі. Наприклад, в сфері інновацій ми програємо Швейцарії, Сінгапуру, США, особливо за обсягами інвестицій. Чому це настільки важливо? Хоча б тому, що освіта, яку здобуває людина, в подальшому не може бути реалізована.

Людський капітал України: виклики і ризики

 1. Повільні темпи реструктуризації економіки, низька інноваційна активність економіки та проблеми технологічного оновлення.
 2. Недостатньо сприятливе бізнес-середовище, неефективність інституцій та нерозвиненість інфраструктури.
 3. Погіршення якості демографічного потенціалу; значні обсяги міграції, зокрема й освітньої.
 4. Невисокий рівень економічної активності населення; низька якість зайнятості; слабка мотивація до продуктивної праці.
 5. Невідповідність якості освіти вимогам економіки та суспільства; слабка мотивація до «освіти упродовж життя».
 6. Проблеми забезпечення сталого розвитку.
 7. Недостатньо висока результативність державної політики, неефективність стратегічного планування.

Найбільш затребувані навички

20192030
КреативністьКомплексне вирішення проблем
АдаптованістьКритичне мислення
Аналітичні навичкиТворче мислення, креативність
Комплексне вирішення проблемМіжособистісні комунікації (вміння співпрацювати з людьми)
Міжособистісні комунікаціїМіждисциплінарність
Координація та співпраця
Навики, пов’язані з цифровізацією
Time management

Людський капітал України: завдання та перспективи

 1. Визначення конкурентних переваг людського капіталу країни та шляхів їх реалізації (з урахуванням ризиків та можливостей).
 2. Запровадження моніторингу розвитку людського капіталу на національному, галузевому, регіональному та місцевому рівнях.
 3. Сприяння розвитку «освіти упродовж життя» із залученням основних стейкхолдерів (держави, місцевих громад, роботодавців, провайдерів освітніх послуг, споживачів) на основі державно-публічно-приватного партнерства.
 4. Розробка стратегії формування, реалізації та розвитку людського капіталу як складової стратегії соціально-економічного розвитку країни.