(с) shutterstock.com

З січня 2023 року в Україні впроваджуються європейські підходи до оцінки відповідності випуску металоконструкцій

Україна продовжує гармонізацію власної нормативної бази з європейською. З січня 2023 року дія 305 регламенту ЄС та стандартів серії EN 1090 буде поширюватися не лише на тих виробників металоконструкцій, які експортують свою продукцію до країн ЄС, але й на внутрішній ринок. Як виглядає процедура отримання сертифікату відповідності вимогам EN 1090?

Загальний механізм

Отримати сертифікат відповідності внутрішнього виробничого контролю можна буде після проходження аудиту призначеним чи нотифікованим органом з оцінки відповідності (ООВ).

Для експорту на ринок ЄС дуже важливо, щоб ООВ мав європейську нотифікацію. Зокрема, TUV Turingen e.V. є нотифікованим органом з оцінки відповідності, що розташований в Німеччині. Для надання послуг в Україні було засновано дочірнє підприємство – ТОВ «ТЮФ Тюрінген Україна», що дає можливість українським виробникам отримати послуги з перших рук. Це є підставою для того, щоб ми були визнаним сертифікаційним органом для оцінки відповідності 305 регламенту щодо будівельних металоконструкцій та матеріалів.

На жаль, на ринку України є компанії, які намагаються надавати такі послуги без відповідної нотифікації, чи посередники, які не мають повноважних експертів. Отримання сертифікатів відповідності від них – це марна трата часу та коштів.

Ви можете працювати з будь-яким нотифікованим органом, але переконайтеся, що у ООВ є документ, в якому сказано, що орган є нотифікованим саме по стандарту EN 1090-1, може проводити роботи з оцінки відповідності та має призначених експертів в Україні, які забезпечать проведення аудиту. В іншому разі, це може призвести до визнання сертифікату відповідності недійсним та відкликання продукції з ринку.

Загальний алгоритм проведення процедури сертифікації виглядає так:

 1. Подання заявки на сертифікацію.
 2. Аналіз заявки в ООВ та надання комерційної пропозиції.
 3. Проведення аудиту виробника та складання звіту.
 4. Ухвалення рішення про видачу сертифікату відповідності.
 5. Проведення наглядових аудитів відповідно до EN 1090-1.

Подання заявки

Перше, що потрібно зробити, – це подати заявку на сертифікацію. Вона передбачає надання загальної інформації про виробника:

 • розташування;
 • наявні виробничі потужності;
 • персонал та його кваліфікація;
 • технології та матеріали, що використовуються.

Заявка про сертифікацію – досить проста, передбачає надання лише загальної інформації про виробника та додаткових даних, що потрібні для підготовки комерційної пропозиції та взаємодії з конкретним виробником металоконструкцій. Вона не зобов’язує до подальших дій. Після подання заявки ООВ проводить її аналіз та підготовку комерційної пропозиції.

Проведення аудиту

Після цього проводяться аудит виробника чи аудит його системи внутрішнього виробничого контролю для того, щоб можна було підтвердити, що вона відповідає вимогам стандарту EN 1090-1.

Умови сертифікаційного аудиту (чи аудиту готовності):

 • проводиться на виробничому майданчику чи монтажній дільниці;
 • охоплює виробничі процеси що регулюються стандартом на вироби (EN 1090-2, 1090-4) – Різання (термічне згідно ISO 9013), маркування, простежуваність, зварювання, підготовка поверхонь, нанесення захисного покриття та ін.;
 • проводиться виключно вповноваженим експертом;
 • охоплює такі елементи системи як: (ITT, ITC, QAS) наявність атестованих зварювальників згідно ISO 9606 та операторів згідно ISO 14732, наявність атестованих технологій зварювання ISO 15614, наявність персоналу, що координує зварювальне виробництво та його кваліфікацію.

Аудит проводиться на місці виготовлення металоконструкцій або їх монтажу, якщо виробник займаєтесь цим одночасно. Якщо компанія виконує ще й проектування, то експерти ООВ мають переконатися, що ця процедура відбувається відповідно до норм EN 1090-1.

Звіт після аудиту

Після проведення аудиту складається досить ємкий звіт, в якому є всі зауваження, невідповідності, рекомендації щодо покращення системи забезпечення якості та внутрішнього виробничого контролю. Виробники можуть використовувати звіт як дорожню карту для покращення системи та забезпечення готовності до сертифікації. Такий звіт є суворо конфіденційним.

Життя після звіту

Після проведення аудиту приймається рішення про видачу сертифікату. Аудит може завершитися трьома сценаріями. Перший, коли  аудит проходить взагалі без зауважень, тоді виробник відразу отримує сертифікат відповідності, може наносити знак СЕ на свою продукцію чи супровідні документи та відправляти її на європейський ринок.

Інколи аудит буває з незначними зауваженнями. Тоді, надається певний термін на виправлення цих зауважень, а після їх виправлення відразу видається сертифікат.

Аудит також може виявити значні проблеми у виробництві. Приклади суттєвих невідповідностей при проведенні аудиту системи внутрішнього контролю, а саме відсутності:

 • координатора/рів зварювальних робіт по ISO 14731;
 • ознак впровадження відповідної частини ISO 3834;
 • атестованих технологій зварювання ISO 1561;
 • персоналу неруйнівного контролю ISO 9712;
 • необхідного обладнання;
 • інше, що не можна виправити за 3 місяці.

Якщо аудит виявив суттєві недоліки, то після їх виправлення проводиться повторний аудит. Після нього можливе отримання сертифікату відповідності.

Різниця між суттєвими та несуттєвими невідповідностями полягає у тому, що другі не можна виправити, скажімо, за три місяці. Наприклад, відсутність кваліфікованого персоналу. Ми розуміємо, що за такий короткий час підготувати його просто нереально. Чи відсутність ознак впровадження відповідної частини стандарту на систему забезпечення якості, чи необхідного обладнання, чи технологія атестованих, тобто будь-що, що робить неможливим виготовлення металоконструкцій згідно з вимогами відповідної частини стандарту EN 1090.

Отримання сертифікату дає можливість його публікації в глобальному переліку сертифікованих виробників. У свою чергу це дозволяє споживачам з європейського ринку та ринку України знайти сертифікованого виробника металоконструкцій.

Підтвердження відповідності

Для підтвердження відповідності ООВ проводить наглядові аудити, їх умови такі:

 • проводяться відповідно до умов зазначених в ДСТУ EN 1090-1;
 • проміжки часу між наглядовими аудитами (в роках): EXC1 та EXC2 – 1-2-3-3; EXC3 та EXC4 – 1-1-2-3-3;
 • вартість наглядових аудитів нижча, ніж сертифікаційних;
 • надають впевненість виробникам, що їх продукція може бути визнана на ринку ЄС;
 • важливо для ООВ, оскільки відповідальність спільна.

Наглядові аудити проводяться згідно того алгоритму, який зазначений в стандарті EN 1090-1 чи ДСТУ EN 1090-1.

Наглядові аудити важливі тим, що нотифікований орган разом з виробником несе спільну відповідальність за виготовлені металоконструкції, які продані на ринку ЄС. Оскільки, якщо відбувається якась небажана ситуація з конструкцією, то нотифікований орган, що провів оцінку виробника, також стає відповідальним за результат чи наслідки. Саме тому, дуже важливо, щоб нотифікований орган переконувався, що виробник дійсно продовжує відповідати вимогам стандарту, використовує кваліфікований персонал, атестовані технології та забезпечує безпечність металоконструкцій, які він виготовляє. При цьому, важливо щоб і виробник був впевнений у підтримці своєї діяльності з боку нотифікованого органу, тому працювати через посередників вкрай необачно.

Для виробників також є важливим ще раз переконатися, що його продукція відповідає вимогам та буде оцінена на ринку ЄС, а не отримає, скажімо, рекламацію у відповідь на поставлену продукцію.

Так відбувається сертифікація для європейського ринку, але в рамках аналогічної процедури й на внутрішньому ринку створюватиметься схожий алгоритм, тому що Україна переходить на європейські підходи тому процедури незабаром стануть ідентичними.