«Укравтодор» будет увеличивать использование доменных и золошлаков «Укравтодор» будет увеличивать использование доменных и золошлаков

У 2020 році підприємство використало 300 тис. куб. м доменних шлаків. В 2021 році орієнтується на 600-700 тис. куб. м

Сьогодні в Україні накопичено близько 450 млн т промислових відходів – побічних продуктів теплоелектростанцій та металургійних виробництв. Йдеться про два види матеріалів: золошлаки та шлак. Золошлакові матеріали – це побічні продукти спалювання вугілля на теплоелектростанціях. Шлак – мінеральна складова залізної руди й флюсів, яка у процесі виробництва чавуну та сталі відділяється від рідкого металу й нагромаджується на його поверхні. Це цінний матеріал, який використовують у різних галузях будівництва. Найчастіше він схожий на невеликі чорні гранули з гострими краями і нагадує бите скло.

Найбільш вагома проблема – це забруднення промисловими відходами довкілля. При відкритому способі складування відвалів, вони є джерелом забруднення атмосфери через емісію полютантів у повітря, об’єкти гідросфери й ґрунт та впливають при цьому на стан флори, фауни й здоров’я людей.

Замінник природних ресурсів

Використання шлаків при будівництві дає змогу отримати економію матеріально-технічних ресурсів без зниження якості кінцевого продукту. У разі відстані їх транспортування до 50 км це є економічно виправданим і може привести до економії до 10% на 1 кв. м конструкції дорожнього одягу. Крім того, це допомагає забезпечити масштабну утилізацію відходів промисловості та енергетики. У перспективі це покращить екологічну ситуацію в Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківський областях та інших регіонах, де розміщено великі промислові об’єкти, які в результаті своєї діяльності утворюють велику кількість відходів. Впровадження технологій використання металургійних шлаків як замінника природних матеріалів у дорожньому будівництві допоможе знизити обсяги відходів – шлакових відвалів, а також сприятиме збереженню природних ресурсів, які використовуються у виробництві будівельних матеріалів.

Тому шлак доцільно розглядати не як відходи, а як цінну сировину, яка забезпечує та стимулює впровадження екологічно дружніх технологій, зменшуючи навантаження на компоненти довкілля від емісій токсикантів та інших небезпечних впливів.

У світі шлаки вважають, скоріше, не відходами виробництва, а вторинною сировиною, їх намагаються використовувати повторно. Україна накопичила вже понад 100 млн т доменних та більш як 360 млн т золошлаків. На жаль, обсяги їхнього використання поки ще доволі малі, але будівництво доріг дасть можливість їх значно збільшити.

У 60-70 роках ХХ століття у будівництві доріг було застосовано 17,6 млн куб. м виключно домених шлаків. А більше року тому в «Укравтодорі» налагодили «аудит» побічних продуктів і відходів виробництв для збільшення їх повторного використання у дорожньо-будівельній сфері й для ефективної їх утилізації. Наша команда сприяє операційному управлінню системою перероблення, збуту та логістики небезпечних промислових відходів. Це дає змогу зменшити нагромадження золошлакових матеріалів на відвалах, знизивши навантаження на довкілля, а також скоротити екологічні витрати ТЕС.

Відходи у дорожньому будівництві

У дорожній галузі застосування шлаків є різноманітним. Зазвичай у будівництві доріг більш активно використовують металургійні (доменні) шлаки. Ними можна замінити щебінь у сумішах, відсипати земляне полотно, молоти й додавати в цементобетонні суміші, використовувати як окремі конструктивні шари дорожнього одягу. При цьому фізико-механічні показники шлакового щебеню та інших матеріалів із шлаку мають відповідати вимогам нормативних документів (у цьому випадку Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку»).

Золошлакові матеріали з успіхом застосовують у цивільному будівництві: як у сухих сумішах, так і як  добавку до цементу. У дорожній галузі ці матеріали також можна застосовувати в земляному полотні та в шарах дорожнього одягу.

Але в Україні поки що діє сформована чверть століття тому система ціноутворення в дорожній галузі. У її основі – радянські норми та принципи планової економіки, які погано поєднуються з реаліями ринкової економіки. Наприклад, у кошторисі фіксується фактична ціна придбання матеріалу. Вартість промислових відходів, які використовуються в дорожньому будівництві, для підрядника дорівнює лише витратам, пов’язаним із логістикою цих матеріалів. Тобто застосування шлаків дає економію, яку підрядникам не цікаво показувати в кошторисі. Вони отримають менше коштів. Підрядник економічно не вмотивований впроваджувати нові більш екологічні та водночас економні рішення.

Альтернативний порядок ціноутворення

Міністерство розвитку громад та територій України вже ініціювало реформу ціноутворення в будівництві. Її суть: вартість робіт визначатиметься на підставі кошторисних норм і нормативів з ціноутворення у будівництві, які будуть затверджені Міністерством розвитку громад та територій України. Це основа для реформування пострадянського ціноутворення.

Водночас Команда підтримки реформ при «Укравтодорі» запропонувала альтернативний порядок підготовки інвесторської кошторисної документації та формування договірної ціни, який може використовуватися поряд із загальним порядком, визначеним цими нормативами.

Альтернативний порядок передбачає використання під час підготовки інвесторської кошторисної документації та узгодження договірної ціни з учасниками процедури закупівлі укрупнених показників, які будуть формуватися за Стандартизованими методами вимірювання в цивільній інженерії (Civil Engineering Standard Method of Measurement, CESMM), розробленими британським Institution of Civil Engineers.

CESMM дає загальновизнану методологію підготовки укрупнених показників, після розроблення яких відстежується лише ринкова вартість складових показника та необхідні часові норми. CESMM вже зараз широко використовується «Укравтодором» під час реалізації інфраструктурних проєктів, які фінансуються Міжнародними фінансовими організаціями. Ці методи дають змогу суттєво скоротити час на підготовку проєктної документації, є зрозумілою моделлю для міжнародних будівельних компаній та веде до економії фінансових ресурсів, забезпечуючи якість робіт.

Держпідприємство «ДерждорНДІ» «Укравтодору» вже розробило «Концепцію Державної цільової економічної програми будівництва автомобільних доріг загального користування з цементобетонним покриттям на 2021-2025 роки», яка серед іншого передбачає збільшення обсягів використання шлаків під час будівництва автомобільних доріг.

Упродовж останніх років ДП «ДерждорНДІ» підготував необхідні нормативні документи, які дають змогу застосовувати металургійні шлаки та золошлакові матеріали. Внесено необхідні зміни та доповнення у державні стандарти та будівельні норми.

Що зроблено та що слід зробити

Минулого року ми використали близько 300 тис. куб. м доменних шлаків. Оскільки шлаки використовували під час виконання різних видів робіт – починаючи від експлуатаційного утримання, підсипання узбіч, додавання шлакових заповнювачів до конструктивних шарів дорожнього одягу, а також до складу сумішей, – визначити точну протяжність доріг, де були застосовані шлаки, доволі складно. Якщо говорити виключно про нові ділянки, то це близько 10 км траси Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка.

У 2021 році ми плануємо збільшувати обсяги використання шлаків. Більш точний запланований обсяг використання можна буде визначити лише після того, як буде проаналізовано можливості застосування шлаку на конкретних ділянках. Орієнтуємося на 600-700 тис. куб. м доменних шлаків.

Сьогодні ми маємо затверджені переліки об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування, розглядаємо доцільність та економічну обґрунтованість застосування шлаків на кожному з них.

Наразі розробляється кілька проєктів також із використанням золошлаків. Ми сподіваємося, до кінця року ці проєкти будуть реалізовані. Зокрема, це пілотна ділянка автомобільної дороги в Івано-Франківській області. «Укравтодор» планує активно застосовувати золошлакові матеріали під час ремонту ключового об’єкта Великого будівництва: траси М-30 Стрий – Ізварине.

Використання в дорожньому будівництві відходів промислових підприємств – світовий тренд. «Укравтодор» збільшуватиме використання як доменних шлаків, так і золошлаків. Це покращує стан довкілля та зменшує вартість доріг.