За останні 15 років у світі почали працювати понад 3000 індустріальних парків

Індустріальні парки – один з ключових інструментів економічного розвитку. Вони спрямовані на те, щоб допомагати місцевим територіальним громадам створити робочі місця, залучити інвестиції та наповнити бюджет. Індустріальні парки – елемент цілісної системи для переходу від бюджетів проїдання до бюджетів розвитку власної промисловості.

У рамках децентралізації місцеві керівники та громади нарешті починають розуміти, що генерування доходів лягає на їх плечі. Відповідно, і збирання податків також. Але щоб збирати податки, потрібно створити умови – це закон ринку, і не сьогоднішній, а з античних часів. Від примітивного огородження й охорони території, де можуть торгувати продавці, до складних ієрархічних систем підтримки економіки, які включають і індустріальні парки.

Відкриття індустріальних парків у всіх країнах спрямоване на зменшення відтоку висококваліфікованих фахівців за кордон, адже це допомагає їм реалізуватися всередині країни. Такі утворення – не лише території промислового призначення. Це насамперед умови для створення експортоорієнтованого бізнесу, бізнес-інкубації.

В Україні немає жодного повноцінного індустріального парку чи іншої території зі стимулюванням економічної активності, а в сусідніх країнах їх понад 1000.

Навіть у Грузії їх 3, у Словаччині – 71.

 

Індустріальні парки приносять додатково від 10 до 50% ВВП. Якщо ж говорити про ВРП (валовий регіональний продукт) і місцеві податки, то індустріальні зони докорінно змінюють економіку та прокладають регіонам, які наважилися розвиватися саме так, шлях до процвітання. Лише один парк на 50 гектарів у місті-мільйоннику за умов, які прописані в законопроектах (платня працівників не нижче трикратного розміру мінімальної зарплати) повністю окупить інвестицію в створення його інфраструктури і приноситиме близько 500 млн грн щорічно. А це 5% додатково до бюджету міста-мільйонника.

Генеральний директор ЮНІДО (Організація індустріального розвитку ООН) Л.І. Йонг наголошує: «Я вважаю, що промислові парки та економічні зони продовжуватимуть у наступні роки відігравати важливу роль у сприянні інклюзивному та сталому розвитку в усьому світі, зокрема в менш розвинених країнах. ЮНІДО готова співпрацювати з усіма зацікавленими сторонами в цьому напрямі. Під парасолькою економічних зон промислові парки успішно використовуються як полігон для здійснення нових реформ».

Отже, наші міжнародні партнери прямо кажуть нам: якщо ви хочете позбавитися бідності, як це роблять африканські, азійські, латиноамериканські країни, ви маєте розвивати промисловість і робити це за допомогою індустріальних парків.

Наші народні депутати відгукнулися на цей заклик і зареєстрували законопроекти, що передбачають:

  1. Звільнення резидентів індустріальних парків від сплати податку на прибуток протягом 5 років (а за умови наявності експорту – сплата 50% цього податку протягом наступних 5 років);
  2. Запровадження ставки ПДВ у 3% на імпорт обладнання і комплектуючих для облаштування індустріальних парків строком на 10 років;
  3. Запровадження мінімальної ставки ПДВ у 3% на імпорт сировини, напівфабрикатів і приладів за умови подальшого виробництва з них кінцевого продукту та експорту не менш як 100% готової продукції;
  4. Звільнення резидентів від ввізного мита на іноземне обладнання та комплектуючі;
  5. Відшкодування експортерам з числа резидентів частини відсотків за кредитами на зовнішні поставки:
  • 30% від суми відсотків за частки експорту 15% від обсягів випуску;
  • 50% від суми відсотків за частки експорту 30% від обсягів випуску;
  • 75% від суми відсотків за частки експорту 50% від обсягів випуску;
  • 50% від суми відсотків за частки експорту 70% від обсягів випуску.

Насправді ці стимули поки що далекі від тих повномасштабних комплексних наборів інструментів і пільг, які давно використовують країни, що досягли значних економічних успіхів. Однак навіть таке покращення дає колосальний ефект.

За оптимістичним сценарієм, в Україні відбудеться повноцінний запуск 100 індустріальних парків, а додатковий обсяг залучених інвестицій сягне $15,7 млрд. Відповідно, додаткове зростання капітальних інвестицій становитиме 33,1%, буде забезпечено додаткові 11,4% зростання ВВП (додаткові 450 млрд грн реального ВВП) до 2024 року.

Рівень безробіття в Україні скоротиться до 6,5%. Оскільки в індустріальних парках передбачається висока експортна орієнтація виробництва, відбудеться значне додаткове зростання експорту (34,3%). Чистий ефект за податковими надходженнями буде позитивним, він становитиме додаткові 3,34% надходжень від рівня 2019 року. Тобто ті пільги для стимулювання розвитку промисловості, які будуть надані, не призведуть до зменшення податкових надходжень.

Співвідношення обсягу валового нагромадження основного капіталу (ВНОК) до ВВП завдяки інвестиціям в індустріальні парки збільшиться з наявних 17,7% до 22,2%, що дасть можливість закласти фундамент для випереджального розвитку економіки України у довгостроковій перспективі.

Частка переробної промисловості у ВВП України збільшиться з наявних 22,2% до 28,5%, означивши таким чином тенденцію до реіндустріалізації економіки.