Новые нормы проектирования силосов могут вступить в силу уже в 2022 году(с) kmzindustries.ua

Зараз триває обговорення вже другої редакції відповідних ДБН

Розвиток елеваторного ринку неможливий без сучасної та комплексної нормативної бази. Минулого року розпочалося розроблення державних будівельних норм ДБН В.2.6-ХХХ:20ХХ «Конструкції силосів сталевих з гофрованою стінкою для зерна. Основні положення».

Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського спільно з асоціацією «Український центр сталевого будівництва» та з урахуванням пропозицій галузі підготував другу редакцію. Як проходить процес внесення змін та коли можна очікувати на фінальний варіант ДБН?

Процедурні питання

Процедура розроблення будівельних норм України регулюється на рівні законодавства та постанов Кабінету Міністрів. Усі будівельні норми, як галузеві, так і державні, розробляються згідно з цією процедурою. Проєкт ДБН В.2.6-ХХХ:20ХХ «Конструкції силосів сталевих з гофрованою стінкою для зерна» не є виключенням.

Наразі ми вже пройшли етапи розроблення технічного завдання, написання першої редакції, обговорення першої редакції та підготовки другої редакції норм. Зараз ми опрацьовуємо пропозиції до другої редакції проєкту норм. Ці пропозиції пов’язані не лише з текстом нашої розробки, а й потребують внесення деяких змін та уточнень і до інших нормативних документів, наприклад до норм щодо складу та змісту проєктної документації на будівництво та стандартів щодо оформлення проєктної документації сталевих конструкцій. Ми проводимо роботу з авторами відповідних норм і стандартів щодо внесення таких змін для забезпечення правильного використання норм для силосів.

Перші зміни

Під час роботи над першою редакцією ми отримали близько 50 пропозицій щодо внесення змін у текст проєкту норм. З огляду на доволі вузьку специфіку цих норм можна вважати таку реакцію активною. Найбільш активну участь у розробленні взяли представники компанії KMZ, за що ми їм дуже вдячні. Їхні спеціалісти добре розуміють весь ланцюжок створення елеваторів і надали нам корисну інформацію. З їхньою допомогою вдалося усунути ті перешкоди, які ми не помітили під час підготовки першої редакції проєкту норм.

На основі відгуків і звернень учасників ринку та проєктувальників до першої редакції були внесені деякі зміни та уточнення. Проте головна суть норм залишилася незмінною. Силоси – це споруди, які слід проєктувати за європейськими нормами проєктування (Єврокодами). Також зміни стосуються правил оформлення проєктної документації, яку ми, в свою чергу, узгоджуємо із розробниками інших нормативних документів.

Проблематика нормотворення

На сьогодні склалася практика проєктування силосів за змішаними нормами, тобто частково за Єврокодами й частково за державними будівельними нормами. Таке змішування норм заборонено, оскільки системи коефіцієнтів надійності працюють у цілому, і «висмикування» частини європейської методики для використання у вітчизняних нормах може дати непередбачуваний результат.

Часто проєктувальники роблять типовий проєкт силосу без прив’язки до кліматичних районів та без урахування наявності сусідніх силосів. У такому випадку правильним рішенням є прийняття максимальних навантажень, що, в свою чергу, дає додаткову надійність і матеріалоємність. Нові норми передбачають форму технічного завдання проєктування, в якому, крім іншого, вказується район будівництва та кількість і розташування сусідніх силосів, що впливає на розрахунок і металоємність. Таким чином, замовник отримає споруду саме для своїх кліматичних умов.

Виготовлення конструкцій передбачається згідно з вимогами європейських стандартів серії ДСТУ EN 1090. В європейських стандартах містяться вимоги щодо точності виготовлення сталевих будівельних конструкцій. Ці вимоги дещо жорсткіші за аналогічні вимоги державних стандартів України. Традиційно виготовленням конструкцій силосів займаються машинобудівні заводи, які приймають точність виготовлення на порядок вище, ніж заводи сталевих конструкцій. Перехід на стандарти серії ДСТУ EN 1090 буде перевагою для виробників, оскільки це значно спрощує вихід на європейські та міжнародні ринки.

Фінальний варіант

Після доопрацювання другої редакції проєкт норм передається до Мінрегіону, а потім на погодження центральними органами виконавчої влади – ДСНС, Держпраці. Тільки після розгляду державними органами ми отримаємо остаточну редакцію. Плануємо винесення цих норм на затвердження Мінрегіоном після проходження усіх погоджень. Орієнтуємось на грудень 2021 року. Тоді ці норми зможуть набрати чинності в другому кварталі 2022 року.