У 2019-2020 рр. «Кривий Ріг Цемент» інвестував у природоохоронні заходи 26,3 млн грн

Як відомо, будь-яке промислове виробництво впливає на навколишнє середовище. Але люди не готові відмовитися від благ, які несе їм цивілізація, навіть усвідомлюючи негативні наслідки. Сталий розвиток – це і є шлях, покликаний збалансувати природу й цивілізацію.

Пріоритетом нашої компанії є виконання всіх природоохоронних вимог, постійний пошук і реалізація проектів, які, з одного боку, дають змогу зменшити вплив на довкілля, а з іншого – є технічно й економічно здійсненними. Ми стежимо за сучасними тенденціями, щоб враховувати їх у стратегії компанії.

У нас є план природоохоронних заходів, який формується на підставі стратегії. У 2019-2020 рр. ми інвестували в охорону довкілля 26,306 млн грн. До слова, це інвестиції за період зміни інвесторів у компанії та повної трансформації організаційних процесів. Політика в галузі охорони довкілля після зміни інвесторів не змінилася.

Ресурсозбереження: доменні шлаки й лушпиння соняшнику

Важливим природоохоронним напрямом у роботі компанії є використання відходів як замінників природних матеріалів. Крім традиційного використання гранульованого доменного шлаку (відходу металургії) як складового компонента у виробництві цементу, на заводі здійснюється часткове (до 20%) заміщення вапняку на гранульований доменний шлак. Крім економії природних ресурсів, це дає змогу зменшити викиди СО2, які виникають під час декарбонізації природного матеріалу. Також є подальші плани з використання альтернативних матеріалів (золошлаків, летючої золи ТЕЦ).

Також наша компанія працює над заміною викопного палива на альтернативне. Зараз ми готуємо необхідні дозвільні документи, що стосуються використання лушпиння соняшника (або інших такого роду відходів) для заміни природного газу в процесі сушіння сировини. Є плани щодо використання альтернативного палива у процесі випалювання клінкеру з оброблених комунальних та промислових відходів (SRF, RDF та інших). Використання альтернативного палива дасть змогу зменшити викиди парникових газів, а це зараз є важливим напрямом природоохоронної діяльності та складним викликом для підприємств. Таке паливо допоможе у вирішенні проблем України з утилізацією відходів найбільш екологічно безпечним способом і без залучення величезних інвестицій.

Охорона атмосферного повітря

Охороні атмосферного повітря ми приділяємо особливу увагу, оскільки цементне виробництво впливає переважно на нього. Останні кілька років під час реконструкції всіх очисних установок нашої компанії ми встановлюємо вимогу щодо запиленості повітря на виході не більше 30 мг/м3. Це норма з європейського законодавства (Директива ЄС 2010/75/ЄС). В Україні її планують імплементувати лише з 2021 року. Згідно з чинним українським законодавством достатньо не більше 50 мг/м3.

Наші конвеєри і транспортери закриті від викидів пилу, місця пересипання сипучих матеріалів обладнуються системами аспірації з очищенням від пилу, хоча таких вимог у законодавстві немає. Ми завжди намагаємося робити трохи більше, ніж від нас вимагається.

Яскравий приклад – процедура оцінки впливу на довкілля, яку зараз розпочато на Криворізькому цементному заводі. Проект передбачає збільшення продуктивності обладнання та появу додаткових джерел викидів. Однак він буде впроваджений одночасно з природоохоронними заходами на інших джерелах викидів, що дасть змогу знизити обсяги викидів в атмосферу загалом. Це і є сталий розвиток.

Соціально-екологічний проект

Компанія взяла участь у впровадженні автоматизованої системи моніторингу стану атмосферного повітря. Ми встановили автоматизований пост на кордоні житлової забудови в Кривому Розі по вул. Мухіної, 15. Інформація з поста виводиться в режимі реального часу без обробки й усереднення на сервері на сайт ecomonitoring.info. Крім того, дані передаються і в систему громадського моніторингу SaveEcoBot (Дніпро, saveecobot.com). Обробка для отримання усереднених показників виконується на сервері КП «Центр екологічного моніторингу».

Ми усвідомлено пішли на таку структуру передачі даних, в якій ми навіть теоретично не можемо на них впливати, оскільки хотіли продемонструвати відкритість і отримати довіру громадськості до тієї інформації, яка виходить від «Кривий Ріг Цемент».

Збільшення біорізноманіття

«Кривий Ріг Цемент» має кілька кар’єрів з видобутку вапняку, глини, щебеню. У період роботи у складі міжнародної групи «Хайдельберг Цемент» проводилися конкурси QuarryLifeAward з пошуку науково-практичних способів збільшення біорізноманіття в кар’єрах. Напрацювання цього конкурсу дали нам змогу здійснити величезну кількість наукових досліджень, які зараз використовуються під час оцінки впливу на довкілля. І, звісно, ці напрацювання використовуються за своїм прямим призначенням – для збільшення біорізноманіття в кар’єрах.

Ми в ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» всіма силами прагнемо знизити вплив на довкілля і знайти спосіб відновити її після впливу.