світова металургія

Деглобалізація та регіоналізація: глобальний тренд світової економіки
Нова реальність привчила ГМК України до гнучкості та швидкого прийняття ринкових рішень