medium.com

Блокчейн – незріла технологія. Але вона надає цікаві можливості, в тому числі й металургам

В інформаційному просторі дедалі частіше з’являються новини про використання блокчейну тими чи іншими компаніями. Наприклад, у серпні 2019 року «Метінвест» уклав угоду на купівлю устаткування через блокчейн-платформу we.trade. У травні 2020 року гірничодобувна компанія BHP уклала блокчейн-контракт на поставку залізної руди до Китаю. У липні 2020 року Nanjing Iron & Steel уклала блокчейн-угоду на купівлю залізної руди з Австралії. Мимоволі виникають підозри, що компанії використовують блокчейн лише для піару на модній технології. Чи так це насправді? Давайте розбиратися детальніше.

Що таке блокчейн? Це розподілений реєстр. Простіше кажучи, база даних, яка зберігається не в одному місці, а в усіх учасників мережі, які підтримують її роботу. Зміни до цієї бази може вносити один з учасників мережі, дотримуючись суворих правил, щоб решта учасників підтвердили запис.

Блокчейну властиві прозорість і незмінність. Прозорість передбачає, що можна відстежити історію всіх записів. У випадку з публічним блокчейном (доступним для всіх) це може зробити кожен оочий, у випадку з приватним блокчейном (з обмеженим доступом) – тільки його учасник. Незмінність означає, що історію записів не можна підробити заднім числом. Цей ефект досягається за рахунок криптографії, що зв’язує кожний наступний блок записів з попереднім.

Які ж можливості надає блокчейн учасникам сталевої галузі?

Можливість №1

Підписання угод через смарт-контракти. Смарт-контракт («розумний» контракт) передбачає, що розрахунок між сторонами здійснюється автоматично у разі виконання певної умови. Наприклад, у момент надходження товару до пункту призначення продавцеві автоматично виплачується вартість цього товару.

Переваги смарт-контрактів: нівелюються ризики контрагентів, пов’язані з оплатою і поставкою товарів; відпадає необхідність звертатися до судових інстанцій, оскільки контракт виконується в автоматичному режимі; виключається необхідність взаємодіяти з банківськими установами в разі затримки або ненадходження платежу (оскільки блокчейн прозорий, статус платежу можна перевірити самостійно).

Повноцінно ця схема зможе працювати за двох умов: а) розвинений інтернет речей, пристрої якого зможуть відстежувати рух товару в режимі реального часу; б) наявність системи сполучних ланок (оракулів), які зможуть передавати інформацію з реального світу в блокчейн.

Можливість №2

Відстеження ланцюжків поставок, що включають весь шлях створення товару (від сировини до готової продукції). Один з можливих варіантів – записувати інформацію про рух продуктів у блокчейні. Канадський уряд вже реалізує проект з відстеження поставок металопродукції через блокчейн-платформу. Вона дасть можливість простежити походження металургійної продукції та розвіяти побоювання США, що металопродукція з інших країн могла поставлятися як експорт з Канади в обхід американських імпортних митних платежів.

Переваги блокчейну для ланцюжків поставок:

  1. будь-хто (в разі публічного блокчейну) може підтвердити походження продукції;
  2. підтвердження є цілковито надійним, оскільки в блокчейні не можна непомітно змінити записи заднім числом, на відміну від централізованих баз даних.
  3. На сьогодні основні проблеми пов’язані з автоматизацією відстеження шляху товару й занесення інформації в блокчейн.

Можливість №3

Підтвердження справжності документів. Ця можливість суміжна з попередньою, але при цьому є більш простою і зрозумілою для практичної реалізації. За певним алгоритмом кожен документ кодується так, що на виході виходить рядок заданої величини з букв і цифр (так званий «хеш»). Далі цей хеш записується в блокчейн.

Алгоритм кодування (хешування) такий, що для кожного документа хеш є унікальним. У разі щонайменшої зміни змісту документа хеш змінюється кардинально. Переваги використання блокчейну для підтвердження автентичності документів аналогічні тим, що вказані в попередньому пункті (простота перевірки будь-ким, а також абсолютна надійність отриманих результатів).

Практичним прикладом може слугувати проект SAP зі створення єдиного галузевого реєстру сертифікатів на металопродукцію. Мета цього реєстру – засвідчувати справжність сертифікатів і в такий спосіб боротися з контрафактом, який, за експертними оцінками, перевищує 10% від обсягів споживання. Проект підтримали російські металургійні компанії, в тому числі «Северсталь».

Можливість №4

Створення біржової інфраструктури. Ця можливість пов’язана з розвитком фінансового сектора, але водночас безпосередньо стосується металургії, наприклад у частині ринку деривативів на залізну руду й металопродукцію. Блокчейн дає змогу створювати цифрові аналоги активів з реального світу (так звані токени) і переміщати їх. Відповідно, спрощується й торгівля цими активами.

За оцінками World Steel Dynamics, на металургійному ринку попит на інструменти хеджування зростатиме з підвищенням волатильності цін. Тому використання нових інструментів, що полегшують торгівлю, буде як ніколи доречним.

Переваги біржової інфраструктури, створеної на блокчейні:

  1. повністю або частково відпадає необхідність звертатися до традиційних посередників фондового ринку (брокерів, зберігачів), компанії можуть самостійно здійснювати операції та зберігати токенізовані активи. Відповідно, знижуються витрати компаній за рахунок оплати послуг цих посередників, знижується ризик людських помилок з боку посередників;
  2. підприємства можуть самостійно відстежувати наявність активів за блокчейн-адресами.

Зараз активно розвиваються криптовалютні біржі. Деякі з них (так звані централізовані) схожі на традиційні фондові біржі (єдиний центр управління, єдиний сервер, де зберігаються активи і виконуються заявки). Інші (децентралізовані) працюють без єдиного сервера, на основі смарт-контрактів. Це лише питання часу, коли ці технології дійдуть до традиційних секторів економіки.

Сьогодні блокчейн – це незріла технологія, яка активно розвивається. Вона має очевидні недоліки в порівнянні з традиційними централізованими рішеннями (більш висока вартість обслуговування, більш низька пропускна здатність, висока ймовірність програмних помилок). Частина недоліків буде усунена в майбутньому. Частина, можливо, залишиться в якості «плати» за використання технології. Але в будь-якому разі блокчейн надає цікаві можливості, і в тому чи іншому вигляді ця технологія знайде своє застосування.

Оригінал матеріалу опублікований тут