Торговельні бар'єри проти металургійної продукції коштують 2% ВВП України

На виробництво сталі протекціоністські заходи впливають набагато більше, ніж на будь-яку іншу галузь, оскільки вона має високу соціальну значущість і добре розвинена у всьому світі. Щоразу, коли ринкові настрої погіршуються, ми спостерігаємо посилення тиску на зовнішні ринки та протидію експорту. Цікаво, що розвинені країни особливо активні в цих питаннях.

Регіоналізація торгівлі має значний вплив на Україну. Збут вітчизняних виробників сталі на 80% залежить від експорту, а металургійна промисловість забезпечує до 12% ВВП України. Тому Україна зазнала значно більших втрат від цієї тенденції в порівнянні з іншими країнами.

Різноманітні торговельні бар’єри, запроваджені в різні періоди часу, спричинили зменшення обсягів експорту сталі з України до 3,3–3,5 млн т, або близько $3 млрд експортної виручки. Збитки для української економіки від запроваджених торговельних бар’єрів на зовнішніх ринках оцінюються в 1,8–2,0% ВВП.

Скасування митних тарифів позитивно вплине не лише на економіку України, а й на ринки сталі країн, які запровадили ці мита, насамперед США та ЄС. Розширення торгівлі сталевими продуктами з України пом’якшить негативні наслідки припинення торгівлі з Росією. Скасувавши мита, ЄС також міг би зробити перший крок до реальної євроінтеграції України.