Про екологічні пріоритети компанії на найближчий час

Екологічна політика – один з найважливіших пріоритетів Ferrexpo. Наша компанія приділяє велику увагу охороні довкілля та мінімізації впливу на неї виробничих процесів. Одна зі стратегічних цілей Ferrexpo – вільне від СО2 виробництво окатишів.

Ми цілковито поділяємо точку зору, що зміна клімату та викиди парникових газів – це критична проблема сучасного суспільства. Тому Ferrexpo завжди підкреслює важливість зниження вуглецевого сліду. Компанія активно впроваджує нові технології: замінює двигуни, використовує сонячну енергетику, автономні вантажні автомобілі, реалізовує багато інших проектів для підвищення ефективності, заміни енергоємних вхідних матеріалів на більш екологічні.

Усі проекти компанії впроваджуються відповідно до затвердженими Радою директорів Ferrexpo інвестиційною, соціальною та екологічною програмами. Бюджет поточних екологічних проектів Ferrexpo на 2020 рік становить $9,1 млн. Крім того, компанія реалізує багато невеликих проектів з покращення стану довкілля із запланованими інвестиціями в $500 тис.

Загалом протягом 2018-2019 років та першого півріччя 2020 року Ferrexpo вклала в екологічні проекти понад 891 млн грн (понад $35 млн).

Програма дій

На підприємствах групи Ferrexpo також постійно дбають про мінімізацію впливу на довкілля. У зв’язку з цим у вересні 2019 року стартували програми з покращення екологічної обстановки. Зокрема, її складовими є:

І. Система покращень і контроль за викидами:

  • автоматизований онлайн-моніторинг викидів включає встановлення постів моніторингу на технологічні печі та поста контролю на кордоні санітарно-захисної зони (СЗЗ) в районі міста Горішні Плавні. У 2020 році планується пілотний проект на одну технологічну лінію та пост на кордоні СЗЗ;
  • проект з біорізноманіття передбачає відстеження змін в умовах біорізноманіття та визначення робочих процесів, які можуть бути змінені для пом’якшення негативного впливу й посилення позитивної тенденції (виявити та зберегти рідкісні види). Цього року ми провели дослідження з вивчення зимового аспекту орнітофауни регіону розміщення підприємств Ferrexpo. У результаті було виявлено вісім рідкісних птахів, занесених до Червоної книги України. Надалі планується визначити видову достаток, стабільність і збалансованість екосистем і місць проживання;
  • проект «Зелений офіс» передбачає впровадження в офісах «зелених закупівель», позначених екологічними маркуванням. Це дасть можливість використовувати матеріали з кращими екологічними характеристиками;
  • управління водними ресурсами. Цього року планується здійснити аналіз роботи біоінженерних споруд, які використовуються для очищення дебалансних вод хвостосховища Полтавського ГЗК перед скиданням у Кам’янське водосховище. Запущена програма випробувань споруд. Випробування здійснюватимуть у різні періоди року.

ІІ. Контроль за відходами:

  • аналіз накопичень з поділом на ресурсні й нересурсні. У 2020 році впроваджується роздільний збір офісних відходів: паперу, скла, пластику, елементів живлення та змішаних відходів;
  • впровадження стандартів щодо поводження з небезпечними відходами. Усі стандарти розробляються відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 14001:2015 Система екологічного управління.

ІІІ. Програма зі зменшення парникових газів «Нульовий CO2» відповідно до найкращих світових практик:

  1. Електрифікація внутрішнього залізничного транспорту – один з етапів переходу до «нульового» СО2. Ferrexpo протягом багатьох років планомірно розширює мережу перевезень гірської породи. Раніше основним видом транспорту були дизельні тепловози з великим споживанням дизельного палива. Зараз компанія активно розвиває мережу перевезень на електротязі, поступово відходячи від використання дизельного палива, збільшуючи кількість електровозів. У такий спосіб скорочується споживання палива та зводяться до мінімуму викиди в довкілля. У майбутньому Ferrexpo планує повністю відмовитися від дизельного палива, максимально електрифікувати весь свій парк залізничного транспорту.
  2. Енергоефективні двигуни з низьким рівнем енергоспоживання. Ferrexpo реалізує проект із заміни старих громіздких двигунів, що використовувалися з 1980-х років, на обладнанні дробильного та збагачувального комплексу й у цеху виробництва окатишів на нові, енергоефективні, вироблені світовими лідерами відповідно до європейських стандартів IE3. Цей проект дає можливість не лише знизити споживання енергоресурсів й підвищити надійність обладнання, а й значно знижує рівень викидів парникових газів у довкілля у процесі виробництва електроенергії. Це також робить виробництво Ferrexpo більш довгостроково передбачуваним і залучає найкращих світових споживачів, тим самим роблячи внесок ВВП України.

Комплексна програма заміни двигунів розпочалася в 2017 році й розрахована до 2025 року. Інвестиції в цей проект становлять понад $2 млн щорічно, а загальна вартість – понад $15 млн. Наразі замінено понад 335 одиниць двигунів. До кінця 2020 року планується реалізувати перший етап проекту, замінивши 450 двигунів, і продовжувати такими самими темпами реалізацію комплексної програми заміни всіх двигунів до кінця 2024-2025 рр.

Цей проект дає змогу знизити не лише енергоспоживання, а й викиди парникових газів. Споживання електроенергії після закінчення реалізації проекту зменшиться на 10% (щонайменше на 3% у процесі реалізації), викиди СО2 знизяться на 60 тис. т щорічно.

Екологічний результат

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Б. Срезневського, Горішні Плавні за індексом забруднення атмосфери очолюють список найменш забруднених промислових міст України. Дослідження оцінювало забруднення атмосферного повітря на предмет вмісту 22 забруднюючих речовин, включаючи вісім важких металів. Цього статусу вдалося досягти в тому числі завдяки величезним інвестиціям в екологічні проекти.