Кліматична політика, спрямована на зменшення викидів СО2, стане головним драйвером зростання цін

У останньому дослідженні GMK Center об’єднав довгострокові очікування щодо цін на вуглець дев’яти організацій і розробив власний консенсус-прогноз – 147€ за тонну CO2 у 2030 році. Консенсус-прогноз базується на методі експертних оцінок, який відображає настрої ринку та об’єднує думки різних учасників.

Прогнозування цін на CO2 враховує кілька факторів: параметри EU ETS та кліматичної політики ЄС, витрати на скорочення викидів, декарбонізацію енергетичного сектора, торговельні стратегії учасників ринку (хеджування та спекуляції). Роль різних факторів відрізняється в залежності від підходу до прогнозування.

Основні причини майбутнього підвищення ціни на CO2 пов’язані з параметрами кліматичної політики, які спрямовані на зменшення пропозиції квот на СО2 за допомогою різних інструментів:

  • зменшення верхнього ліміту викидів у EUETS відповідно до цілей Fit 55;
  • резерву стабільності ринку, який поглинає надлишкові квоти;
  • регулярного зниження бенчмарків для виділення безкоштовних квот;
  • поступового зменшення обсягів безкоштовних квот з 2026 р. у зв’язку з впровадженням CBAM. У 2034 р. безкоштовні квоти для секторів, які підпадатимуть під дію CBAM, будуть скасовані.

Інші фактори, що впливають на ціну CO2, включають ситуацію в енергетичному секторі та хеджування і спекуляції. Енергетичний сектор є найбільшим покупцем дозволів на викиди вуглецю, оскільки він генерує близько 50% викидів вуглецю в EU ETS, тому ситуація в енергетичному секторі суттєво впливатиме на ціни CO2. Хеджування та спекуляції об’єднують торгові стратегії різних учасників ринку, які можуть призводити до зменшення обсягу вуглецевих квот в обігу.

Як повідомлялось раніше, GMK Center підтримав Hy24 в інвестиціях в акції H2 Green Steel (H2GS). Hy24 спільно керує приватним розміщенням, що дозволило H2 Green Steel залучити 1,5 млрд євро власного капіталу. GMK Center надав консалтингові послуги Hy24 щодо аналізу можливого впливу зеленого енергетичного переходу на ринку сталі ЄС.