Менеджер Dyckerhoff Cement Ukraine – про перспективи використання доменних шлаків та принципи сталого розвитку

Впровадження принципів циркулярної економіки й використання відходів як вторинної сировини є обов’язковою умовою для забезпечення сталого розвитку. Передові країни світу підтримують розвиток галузей переробки відходів, стимулюють використання шлаків у будівництві будівель, мостів і доріг. Україна споживає лише 40-50% металургійних шлаків. При цьому більшу частину шлаків використовує цементна галузь. Це дуже мало, адже шлак – дешевий матеріал, який лежить просто неба та створює тиск на екологію у металургійних регіонах. А він мав би допомагати у будівництві довговічних доріг та міцних споруд.

Компанія Dyckerhoff Cement Ukraine активно використовує шлаки у виробництві. Вона входить до складу Buzzi Unicem – корпорації з головним офісом в Італії, яка керує заводами в 14 країнах з понад 10 000 співробітників у всьому світі. В Україні група представлена двома цементними заводами – «Волинь-Цемент» та «Югцемент», – а також терміналами в Києві та Одесі.

Про перспективи використання шлаків та тенденції в будівництві кореспондент GMK Center розмовляв із Романом Науменко, начальником служби охорони праці та навколишнього середовища Dyckerhoff Cement Ukraine.

У виробництві яких продуктів Dyckerhoff Cement Ukraine використовує доменні шлаки?

– Dyckerhoff Cement Ukraine використовує доменний шлак у виробництві портландцементу. Наше виробництво адаптоване до останніх розробок у сфері технологій виробництва будівельних матеріалів, і ми відповідально використовуємо обмежені природні ресурси, тому активно використовуємо шлаки.

Які переваги портландцементу? Чому саме доменні шлаки обрано як інгредієнт?

– Історично склалося так, що у виготовлені цементу застосовували пуцолану – відкладення вулканічного походження, що утворюються під час виверження лави, багате на кремнезем. Так виробляли пуцолановий цемент. Пуцолана подібна за своїми властивостями до клінкеру й застосовувалась як добавка у процесі виготовлення цементу. З цього цементу будували міцні мости та інші конструкції. Пізніше в цементній галузі теж почали застосовувати шлак – він має схожі з пуцоланою властивості й також є в’яжучим матеріалом.

Шлак за хімічним складом є подібним до клінкеру, має хороші гідравлічні властивості. Шлак допомагає підвищити міцність портландцементу, знизити його водопроникність, збільшити опір хімічному впливу та знижує корозію арматури.

Де найчастіше застосовують такий цемент?

– Шлаковий цемент знайшов широке застосування в спорудженні залізобетонних об’єктів, для яких встановлено високі показники стійкості до впливу агресивних хімічних речовин. Якщо додати шлак до бетонної суміші, остання перестає боятися агресивного середовища – морської води та різного типу хлоридів, кислот та сульфатів. Конструкціям чи будівлям вони будуть не страшні.

Такі бетонні суміші актуальні для монтажу монолітних будівель. У випадку застосування звичайного цементу у великих конструкціях виділяється значний обсяг тепла, що в процесі швидкого охолодження може стати причиною виникнення деформацій та тріщин. При використанні шлакобетону такої проблеми не виникає.

Шлакопортландцементи також зазвичай застосовуються у світі для дорожнього будівництва, але не так часто в Україні.

У яких металургійних підприємств ви замовляєте гранульовані доменні шлаки?

– Шлак, який ми використовуємо, замовляємо у металургійних підприємств з південного сходу України.

Скільки шлаків ви переробляєте на рік?

– Річний обсяг переробки шлаків становить приблизно 10-12% від виготовленого цементу, залежно від марок цементу. У цементній галузі застосовується близько 40% усіх шлаків, що утилізуються.

Як вважаєте, чи можна збільшити використання доменних шлаків у будівництві? Що треба зробити, аби активізувати їх використання?

– Треба внести зміни до ДСТУ щодо цементу та бетону, щоб мати можливість максимально використовувати шлакові цементи в будівництві цементобетонних доріг.

На які тенденції в будівництві в 2020 році ви розраховуєте?

– З основних тенденцій слід виділити задекларовані значні обсяги дорожнього будівництва, в тому числі реалізацію проектів з будівництва бетонних доріг. За бетонними дорогами майбутнє, враховуючи їх надійність та довговічність.

У житловому будівництві продовжується тенденція заміського висотного будівництва як альтернативи міській забудові. А також є значна кількість проектів «місто в місті» та комплексів змішаного типу.

Крім того, сучасні реалії та новітні технології наближують нас до нового та вкрай необхідного тренду енергоефективного будівництва – будівництва споруд та будівель, які споживають мінімум енергії. Енергоефективне будівництво в Україні розвивається та дедалі зміцнює свої позиції на українському ринку. Ринок «зеленого» житла рухається в ногу з часом і пропонує споживачу багато нових технологій та матеріалів. Водночас зростає кількість українських компаній, що працюють у цьому сегменті.

Компанія Dyckerhoff Cement Ukraine бере участь і в проектах будівництва бетонних доріг, і в проектах енергоефективного будівництва як постачальник цементу для вітчизняних і закордонних будівельних компаній та виробників будівельних матеріалів.

Компанія Dyckerhoff Cement Ukraine виступає за сталий розвиток. Що він означає для вас?

– Мета сталого розвитку — задовольняти потреби сучасного суспільства, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. Він має не лише економічну складову, а й соціальну та екологічну.

Dyckerhoff Cement Ukraine використовує політики своєї материнської групи Buzzi Unicem. Для кожної політики сформульовано середньострокову стратегію разом із чіткими та кількісно визначеними завданнями. Для цілей сталого розвитку важливими є три напрями: охорона праці, політика у сфері зміни клімату та залучення зацікавлених сторін (тобто постачальників, замовників, місцевих громад та органів влади). Цілі та завдання мають комплексний характер і забезпечують збалансованість всіх трьох компонентів сталого розвитку: економічного, соціального та екологічного.

Розкажіть про ці напрями детальніше. Що ви робите у сфері охорони праці?

– Метою політики у сфері охорони праці є досягнення таких умов праці, які не призводять до виникнення нещасних випадків та не сприяють розвитку професійних захворювань. Наша компанія докладає всіх зусиль для досягнення найвищого рівня безпеки для своїх працівників та постачальників. Ми також усвідомлюємо, що безпека може бути досягнута лише за умови постійного правильного оцінювання ризиків, поведінки, профілактичних заходів та системи контролю за участю всіх працівників. А відповідальність керівництва в цьому плані є дуже важливою і має бути очевидною. Тому ми звітуємо про нашу діяльність на основі міжнародно визнаних показників КРІ та застосовуємо сертифікацію третіх сторін на відповідність вимогам з технічної безпеки.

А залучення зацікавлених сторін? Що це означає?

– Створювати довірчі відносини із зацікавленими сторонами означає знати ці сторони, розуміти їхні потреби та заохочувати їхню участь у важливих подіях у житті заводів та штаб-квартири компанії, а також у стратегічних ініціативах, до яких вони мають потенційний інтерес.

Ми підтримуємо регулярні комунікативні ініціативи, особливо з працівниками, постачальниками, замовниками, місцевими громадами та органами влади. Важливо створювати та підтримувати довірчі відносини на основі взаємної поваги, активного партнерства, прозорості та довгострокової співпраці із зацікавленими сторонами.

Протидія зміні клімату – це, мабуть, наймасштабніша ціль з тих трьох, які Ви назвали. Що робиться у цьому напрямі?

– Ми підтримуємо переважну думку наукової спільноти, яка частково пов’язує глобальне потепління із викидами парникових газів та вуглекислого газу (СО2). Тому компанія контролює викиди на своїх підприємствах та звітує про дані в абсолютних та конкретних показниках у Звіті про сталий розвиток, який публікується щорічно в межах групи.

Група Buzzi Unicem прагне скоротити викиди СО2. Після прийняття Паризької угоди в грудні 2015 року, це зобов’язання було поширене на всі країни, в яких Buzzi Unicem здійснює свою діяльність.

Серед завдань групи в межах політики у сфері зміни клімату важливими є:

  • впровадження плану зниження викидів СО2;
  • зниження споживання технічної води шляхом модернізації системи трубопроводів;
  • введення в експлуатацію очисних споруд зливових вод та повторне використання очищеної води у виробництві;
  • проекти щодо підвищення енергоефективності (зниження споживання стисненого повітря, електроенергії на одиницю продукції);
  • використання альтернативного палива з перероблених твердих побутових відходів у печах з випалу клінкеру.

Комплексне впровадження цих завдань, навіть у межах однієї компанії, неодмінно сприятиме покращенню загальної ситуації в світі. Адже такі масштабні цілі, як протидія кліматичним змінам та сталий розвиток, потребують серйозних зусиль багатьох людей.