КЖРК направит на выплату дивидендов почти 9 млрд грн КЖРК направит на выплату дивидендов почти 9 млрд грн

Також підприємство прийняло рішення про зміну типу товариства з ПАТ на ПрАТ

Криворізький залізорудний комбінат (КЗРК) спрямує на виплату дивідендів 8,84 млрд грн за період роботи з 2013 по 2020 рр. Акціонери підприємства затвердили річні звіти про діяльність комбінату за 2013-2020 рр., прийнявши рішення про розподіл прибутку.

Про це свідчить інформація на сайті Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України.

Акціонери КЗРК за підсумками роботи у 2013-2020 рр. затвердили загальний розмір дивідендів за простими акціями в розмірі 8 млрд 841 млн 75,967 тис. грн з розрахунку 4,44 грн на одну просту акцію.

Збори акціонерів КЗРК ухвалили рішення про зміну типу товариства з ПАТ на ПрАТ, внесли зміну до статуту, провели кадрові перестановки в наглядовій раді та ревізійній комісії та правлінні.

Станом на 31 грудня 2020 року нерозподілений прибуток КЗРК становив 8 млрд 884 млн 780,312 тис. грн. Частина нерозподіленого прибутку в розмірі 43 млн 704,345 тис. грн перерахують до резервного капіталу товариства для повного формування резервного страхового капіталу в розмірі понад 15% від статутного капіталу.

Криворізький залізорудний комбінат (КЗРК) – найбільший виробник агломераційної руди в Україні. Більша частина продукції експортується до країн Східної Європи.

До структури підприємства входять 4 шахти. Балансові запаси становлять 210 млн т багатих залізних руд із середнім вмістом заліза в породі 58,6%.

За підсумками 2020 року КЗРК знизив випуск товарної руди на 13,3% в порівнянні з 2019 роком – до 3,81 млн т.