Головним джерелом фінансування капінвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій

Капітальні інвестиції в Україні в 2019 році збільшилися на 15,5% – до 584,4 млрд грн. У 2018 році їх зростання становило 16,4%, у 2017-му – 22,1%. Капінвестиції в доларовому виразі з 2015 року зросли майже в 2 рази – до $22,6 млрд.

У регіональному розрізі найбільше зростання капінвестицій у 2019 році було зафіксоване у Волинській (на 74,2%), Херсонській (на 66,1%), Миколаївській (на 40,1%), Полтавській (на 39,7%) та Київській (на 33,4%) областях. Минулого року капінвестиції зменшилися в Хмельницькій (на 5,8%), Рівненській (на 5,4%), Одеській (на 1,7%) і Чернігівській (на 1,6%) областях.

У галузевому розрізі обсяг капінвестицій найбільше зріс за минулий рік у сфері тимчасового розміщення та організації харчування – на 48,7%, в охороні здоров’я і сфері соцдопомоги – на 46,6%, у промисловості – 34,7%, у професійній, науковій і технічній діяльності – на 31,4%.

Порівняно з іншими галузями гірничо-металургійний комплекс є однією з найбільш капіталоємних сфер економіки. Питома вага капінвестицій галузі до загального їх обсягу в країні у 2018-2019 рр. становила 8,1% і 8,5% відповідно, в промисловості – 19% і 21,3%. У 2019-му капінвестиції в ГМК збільшилися на 37,3% порівняно з 2018 роком – до $1,914 млрд.

Основний обсяг капінвестицій у 2019 році було спрямовано в машини, обладнання та інвентар (34%), інженерні споруди (22,6%) та нежитлові будівлі (15,4%), а також у транспортні засоби (10,8%) і житлове будівництво (9,5%).

Головним джерелом фінансування капінвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 68,1% загального обсягу всіх інвестицій. На частку коштів населення на будівництво житла припало 5,6%. Водночас це нижче від показників минулого року, що становили відповідно 71,3% і 6,4%.

Частка капінвестицій з державного та місцевих бюджетів зросла з 4% до 5% і з 8,7% до 9,6% відповідно, а частка банківських кредитів – з 6,7% до 7%, частка коштів іноземних інвесторів – з 0,3% до 0,6%.

Детальніше про динаміку капінвестицій – в інфографіці GMK Center.