феросиліцій

Запорізький завод феросплавів за 10 місяців наростив виробництво на...
Зріс випуск силікомарганцю, а виробництво феромарганцю, феросиліцію і металічного марганцю знизилося
Запорізький завод феросплавів збільшив виробництво на 8,6%
Загалом виробництво феросплавів на українських підприємствах зменшилося на 0,9%