Побужский ферроникелевый нарастил переработку за год © uprom.info© uprom.info

Комбінат переробив 1,431 млн т сировини

Побузький феронікелевий комбінат (ПФК) у 2018 році наростив випуск переробленої руди на 11,8%, до 1,431 млн т, порівняно з попереднім роком.

Про це повідомлено на сайті підприємства.

Комбінат за рік збільшив виробництво феронікелю на 6,2%, до 77,0 тис. т, а нікелю – на 3,4%, до 15,8 тис. т.

У 2019 році комбінат запланував переробити 1,572 млн т руди, а також виробити 85,1 тис. т феронікелю та 18,1 тис. т нікелю.

ПФК у 2018 році витратив 74,1 млн грн на капітальний ремонт основного технологічного устаткування. За рік провели ремонти на таких об’єктах:

– рудотермічні печі №1 та №2;

– трубчаста обертова піч №2;

– дільниці сушіння руди;

– дільниці виробництва пиловугільного палива.

Комбінат розпочав реконструкцію третього етапу газоочисного обладнання на трубчастих обертових печах №1 і №2, щоб скоротити викиди в довкілля.

У першому кварталі 2019 року ПФК запланував провести капітальний ремонт руднотермічної печі №1, а також трубчастої обертової печі №1.

Загалом у 2019 році комбінат планує інвестувати в капітальні ремонти технологічного обладнання 111,7 млн ​​грн. Це дасть можливість збільшити ефективність виробництва і підвищити прибутковість.

ТОВ «Побузький феронікелевий комбінат» (Кіровоградська область) – єдиний в Україні виробник феронікелю з бідних окислених руд, що містять нікель.

Компанія належить міжнародній групі Solway Investment Group (активи в Гватемалі, Македонії, Аргентині, Конго, Індонезії, РФ та на Філіппінах). Підприємство входить до УкрФА – Української асоціації виробників феросплавів.

Нагадаємо, що експорт феросплавів з України в лютому впав на 38,2%, до $64,1 млн.

Експорт феросплавів з України в 2018-му скоротився на 12,4%.

Побужский ферроникелевый комбинат (ПФК) в 2018 году нарастил выпуск переработанной руды на 11,8%, до 1,431 млн т, по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сказано в сообщении на сайте предприятия.

Комбинат за год увеличил производство ферроникеля на 6,2%, до 77,0 тыс. т, а никеля – на 3,4%, до 15,8 тыс. т.   

В 2019 году комбинат запланировал переработать 1,572 млн т руды, а также произвести 85,1 тыс. т ферроникеля и 18,1 тыс. т никеля.

ПФК в 2018 году потратил 74,1 млн грн на капитальный ремонт основного технологического оборудования. За год провели ремонты на следующих объектах:

– руднотермические печи №1 и №2;

– трубчатая ​​вращающаяся печь №2;

– участки сушки руды;

– участки производства пылеугольного топлива.

Комбинат начал реконструкцию третьего этапа газоочистного оборудования на трубчатых вращающихся печах №1 и №2, чтобы сократить выбросы в окружающую среду.

В первом квартале 2019 года ПФК запланировал провести капитальный ремонт руднотермической печи №1, а также трубчатой ​​вращающейся печи №1.

В целом в 2019 году комбинат планирует инвестировать в капитальные ремонты технологического оборудования 111,7 млн грн. Они позволят увеличить эффективность производства и повысить прибыльность.

ООО «Побужский ферроникелевый комбинат» (Кировоградская область) – единственный в Украине производитель ферроникеля из бедных окисленных руд, содержащих никель.

Компания принадлежит международной группе Solway Investment Group (активы в Гватемале, Македонии, Аргентине, Конго, Индонезии, РФ и на Филиппинах). Предприятие входит в УкрФА – Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов.

Напомним, что экспорт ферросплавов из Украины в феврале упал на 38,2%, до $64,1 млн.

Экспорт ферросплавов из Украины в 2018 сократился на 12,4%.