ЕВА создала комитет по промышленной экологии и устойчивому развитию (c) GMK Center ЕВА создала комитет по промышленной экологии и устойчивому развитию (c) GMK Center

Новий комітет Європейської Бізнес Асоціації зосередиться на стимулюванні екомодернізаціі підприємств

Сьогодні, 25 лютого, Європейська Бізнес Асоціація оголосила про створення комітету, який буде займатися питаннями промислової екології та сталого розвитку.

Комітет з питань промислової екології та сталого розвитку при Європейській Бізнес Асоціації має намір сфокусуватися на вдосконаленні українського законодавства, щоб стимулювати екологічну модернізацію підприємств і поліпшити стан довкілля.

«Представники найбільших компаній аграрної, металургійної, енергетичної, цементної галузей України об’єдналися під егідою Європейської Бізнес Асоціації, щоб сприяти формуванню такої законодавчої бази, яка сприяла б посиленню економічного потенціалу країни не на шкоду соціальній та екологічній сферам», – розповів під час презентації Станіслав Зінченко, керівник Комітету з промислової екології та сталого розвитку, директор GMK Center.

Він нагадав, що лише в 2018 році українські підприємства витратили на природоохоронну діяльність $1,3 млрд. З них $0,4 млрд – капітальні інвестиції. При цьому структура капітальних інвестицій в 2018 році була такою:

 • $129 млн – на охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату;
 • $62 млн – на очищення стічних вод;
 • $43 млн – на поводження з відходами;
 • $53 млн – на захист та реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод;
 • $83 млн – на інші заходи.

У рейтингу Climate Change Performance Index 2020 року, що оцінює дії країн зі зниження викидів парникових газів, Україна отримала високу оцінку (60,6 балів зі 100 можливих), посівши 17-те місце. На жаль, такого результату досягнуто за рахунок падіння виробництва, тоді як ефективність державної екологічної політики залишається низькою (30,6 балів зі 100 за версією Climate Change Performance Index 2020).

Щоб підвищити ефективність екологічної політики, Комітет з питань промислової екології та сталого розвитку ставить перед собою такі цілі:

 1. Зменшення викидів і тиску на довкілля.
 2. Впровадження на законодавчому рівні чіткого механізму поетапного скорочення викидів забруднюючих речовин.
 3. Зміна реципієнтів екологічного податку. Пріоритет має надаватися місцевим громадам і самим підприємствам. Усі зібрані коштимають спрямовуватися виключно на здійснення екологічних програм і проектів.
 4. Впровадження принципів циркулярної економіки і зростання ролі вторинного використання ресурсів.
 5. Підвищення рівня знань та поінформованості ключових стейкхолдерів і громадян з проблематики промислових відходів.
 6. Створення послідовної податкової політики, яка має підтримувати позитивні процеси на підприємствах і покращувати їхні екологічні показники.

Європейська Бізнес Асоціація – найвпливовіше і найбільше об’єднання українського бізнесу. Понад 20 років ЄБА працює над вирішенням важливих для інвестиційного та бізнес-клімату питань. За підсумками 2019 року об’єднання нараховувало 1118 учасників. Серед своїх пріоритетів у 2020 році об’єднання називає: протидію тіньовій економіці, зниження податкового тиску на легальний бізнес, впровадження принципів circular economy, гармонізацію законодавства України з нормами ЄС, оновлення трудового законодавства, охорону здоров’я, сприяння розвитку міжнародної торгівлі та підтримку інновацій, а також стимулювання інвестиційної привабливості України.