Рівень задоволення потреб метзаводів у брухті минулого тижня становив 101,5%

Українські брухтозаготівельники прогнозують, що протягом поточного тижня котирування металобрухту на внутрішньому ринку знизяться на 3,5% – з 8600 грн/т до 8300 грн/т. Про це повідомляє компанія «УкрМет» з посиланням на дані ДП «Укрпромзовнішекспертиза».

«Упродовж наступних тижнів котирування металобрухту на внутрішньому ринку будуть дедалі знижуватися на тлі негативної кон’юнктури ринку довгого прокату. Прогнозна середня ціна на поточному тижні – 8300 грн/т», – йдеться в повідомленні.

За даними компанії, на тижні 27 серпня – 3 вересня металургійні підприємства країни утримували закупівельні ціни на рівні 8600 грн/т.

«Рентабельність закупівель металобрухту знаходиться вище нормативного значення. Поточні закупівельні ціни на брухт комфортні для роботи українських заводів», – уточнюється в повідомленні.

Ціни брухтозаготівельних компаній на брухт марки 3 в регіонах були на рівні 6,95-7 тис. грн за тонну. Верхня межа цінового діапазону переважає в південно-східних регіонах країни.

Поставки брухту на метзаводи 26 серпня – 1 вересня знизилися до 57,7 тис. т. На попередньому тижні, 19-25 серпня, було 65,9 тис. т. Потреба в брухті становила 57,7 тис. т. Рівень задоволення потреб метзаводів у брухті минулого тижня становив 101,5%.

Залишки брухту на складах метзаводів станом на 2 вересня знизилися до 143 тис. т. Попереднього тижні було 163 тис. т. Запаси в днях роботи становлять 17 днів, що на 5 днів більше від нормативного значення. Найвищі запаси на «Азовсталі» – 35 днів. Найнижчі – на «Дніпрспецсталі» – 8 днів.

Як повідомляв GMK Center, за даними Української асоціації вторинних металів ( «УАВтормет») обсяги заготівлі брухту в Україні в січні-серпні зросли на 44,% в порівнянні із січнем-серпнем 2020 року – до 2,76 млн т.

Украинские ломозаготовители прогнозируют, что в течение текущей недели котировки металлолома на внутреннем рынке снизятся на 3,5% – с 8600 грн/т до 8300 грн/т. Об этом сообщает компания «УкрМет» со ссылкой на данные ГП «Укрпромвнешэкспертиза».

«В следующие недели котировки металлолома на внутреннем рынке будут продолжать снижаться на фоне негативной конъюнктуры рынка длинного проката. Прогнозная средняя цена на текущей неделе – 8300 грн/т», – говорится в сообщении.

По данным компании, на неделе 27 августа – 3 сентября металлургические предприятия страны удерживали закупочные цены на уровне 8600 грн/т.

«Рентабельность закупок металлолома находится выше нормативного значения. Текущие закупочные цены на лом комфортны для работы украинских заводов», – уточняется в сообщении.

Цены ломозаготовительных компаний на лом марки 3 в регионах находились на уровне 6,95-7 тыс. грн за тонну. Верхняя граница ценового диапазона преобладает в юго-восточных регионах страны.

Поставки лома на метзаводы 26 августа – 1 сентября снизились до 57,7 тыс. т. На предыдущей неделе, 19-25 августа, было 65,9 тыс. т. Потребность в ломе составила 57,7 тыс. т. Уровень удовлетворения потребностей метзаводов в ломе на прошедшей неделе составил 101,5%.

Остатки лома на складах метзаводов по состоянию на 2 сентября снизились до 143 тыс. т. На предыдущей неделе было 163 тыс. т. Запасы в днях работы составляют 17 дней, что на 5 дней выше нормативного значения. Самые высокие запасы на «Азовстали» – 35 дней. Самые низкие – на «Днепрспецстали» – 8 дней.

Как сообщал GMK Center, по данным Украинской ассоциации вторичных металлов («УАВтормет») объемы заготовки лома в Украине в январе-августе выросли на 44,% по сравнению с январем-августом 2020 года – до 2,76 млн т.