Внесок Групи Метінвест до економічного та соціального розвитку України

15 рокiв розвитку

Метінвест є глобальною Групою компаній з представництвом в 100 країнах світу. Але серце бізнесу Групи – в Україні, де розташовані 12 з 17 промислових підприємств Групи, та 3 асоційованих підприємства. В цьому році виповнюється 30 років Незалежності України. Майже половину цього шляху Країна пройшла разом з Групою Метінвест, поділяючи успіхи та драматичні події. За цей короткий, але насичений подіями час Метінвест став міжнародною вертикально інтегрованою компанією, одним із лідерів світового ринку, що створює умови для розвитку підприємств, регіонів і всієї економіки України.

Системнiсть. Вiдповiдальнiсть. Лiдерство

Метінвест є базовим елементом економіки України та забезпечує 5,0% ВВП. Заробітна платня на підприємствах Метінвесту на 50% більша за середню в Україні. Як відповідальний платник податків Група забезпечує до 69% доходів бюджетів у регіонах присутності. Метінвест – це 7,8% капітальних інвестицій промисловості та кожен сьомий долар експорту товарів. Метінвест керується найкращими світовими практиками та задає стандарти у сфері соціального розвитку та охорони навколишнього середовища.

Група Метінвест є глобальною вертикально інтегрованою компанією, великий постачальник сталевих продуктів та сировини. Найбільшого обсягу виробництва сталі Група Метінвест досягла разом з придбанням ММК ім. Ілліча.

Закриття мартенівського виробництва на Азовсталі 2011 року та на ММК ім. Ілліча 2014 року зменшили обсяг викидів та поліпшили енергоефективність. Але це призвело і до зменшення виробничих потужностей і обсягів виробництва.

Конфлікт на Донбасі завдав удару бізнесу Групи в 2014-2017 роках, оскільки Донецька область була і є місцем розташування основних виробничих активів.

Після втрати контролю над підприємствами в ОРДЛО, Група щорічно нарощує обсяги виробництва сталі. В 2020 році обсяги виробництва сталі зросли найбільшими темпами з 2011 року – на 9,2%. За підсумками 2020 року Група Метінвест входить до ТОП-45 виробників сталі у світі.

В серпні 2021 р. Група придбала ЦМК Дніпровського МК, що дозволить підвищити обсяг виробництва сталі до близько 13 млн т на рік.

Група Метінвест є одним з найбільших виробників залізорудної сировини у світі. Обсяг виробництва концентрату значно зріс у 2007 році, разом з інтеграцією в бізнес Групи Інгулецького ГОКу.

В наступному Група фокусується не на обсягах, а на якості, виробляючи продукцію з більшим вмістом заліза. Група Метінвест в 2020 році увійшла до ТОП-10 виробників залізорудної сировини у світі.

Підприємства Групи Метінвест за 15 років виробили 57,7 млн т концентрату коксівного вугілля в Україні. Потенціал даного напряму відновився після придбання Шахтоуправління Покровське в березні 2021 р.

Група Метінвест є базовим елементом економіки України. Сукупний внесок Групи до ВВП України в 2020 році склав 5.0%. Безпосередньо підприємства Метінвест створили ₴103 млрд валового внутрішнього продукту (2.46%). Базовий характер діяльності Групи підкреслює той факт, що підприємства Метінвест є великими замовниками продукції машинобудування, послуг транспорту, споживання електроенергії. Це дозволяє забезпечити ще ₴107 млрд ВВП (2.54%) в інших галузях.

Група Метінвест є системоутворюючим роботодавцем. Безпосередньо на підприємствах Групи в Україні, не включаючи асоційовані, в 2020 р. було зайнято 65 тисяч осіб, що створює умови для роботи ще 88 тисяч осіб в інших галузях. Частка Метінвесту в загальній чисельності найманих працівників в Україні в 2020 році склала 2.1%, та ще 1.1% забезпечили асоційовані підприємства.

Робочі місця Групи Метінвест є високооплачуваними. Так, в 2020 році середня заробітна платня на підприємствах Групи на 50,3% перевищувала рівень середньої заробітної платні в Україні. В 2019 році цей показник складав 41%, в 2018 році – 37%. Тобто, підприємства Групи щороку покращують умови для найму, утримання, мотивації та розвитку найкращих кадрів.

Більше ₴17.5 млрд сягнув фонд оплати праці підприємств Групи в Україні в 2020 році, та ще ₴20.6 млрд заробітної платні створюється в інших галузях. Частка Метінвесту у загальному фонді оплати праці в Україні в 2020 році склала 3.7%. На асоційованих підприємствах фонд оплати праці склав ₴7.4 млрд, що дозволяє забезпечити ₴10.5 млрд в інших галузях або сумарно 1.8% від сумарного фонду оплати праці в Україні.

Група Метінвест є одним за найбільших інвесторів в економіку України. Сума інвестицій за всі роки існування Групи досягла $10 млрд, що відповідає 7.8% всіх капітальних інвестицій промисловості. За останній 5-річний цикл середня сума CAPEX Групи склала $700 млн на рік, або кожен десятий долар інвестицій промисловості.

Рекордного рівня капітальні інвестиції Метінвесту на тону сталі сягнули в 2018-2019 роках – близько $70 на тону сталі, при середньому у світі на рівні $50.

Саме сьогодні реалізується ряд масштабних проектів, зокрема спрямованих на досягнення екологічних цілей. Підприємства Групи Метінвест за 15 років експортували продукції на суму більше $100 млрд. Тобто, Група Метінвест забезпечує кожен сьомий долар валютних надходжень від експорту товарів, а в 2020 році – кожен шостий. Рекордного рівня частка в загальному експорті з України сягнула в 2018 році – 18%. Основними експортними ринками для підприємств Групи є країни ЄС (38.8% від суми експорту) та країни Близького Сходу та Північної Африки (23.6%).

Діяльність підприємств Групи Метінвест вкрай важлива для добробуту регіонів. Так, підприємства Групи забезпечують майже половину ВРП (валового регіонального продукту) Донецької області, з врахуванням непрямого та опосередкованого внеску. Тобто, від діяльності Метінвесту залежить вся ділова активність в регіоні. Аналогічно частка в ВРП Дніпропетровської області складає 23.8%, що підкреслює високу важливість промисловості та Групи в економіці регіону.

Група Метінвест є відповідальним платником податків. За 15 років свого існування Група сплатила в бюджети різних рівнів ₴165 млрд, що забезпечує місцеві громади ресурсами для розвитку.

Слід відзначити значну залежність бюджетів таких міст як Авдіївка, Маріуполь, Покровськ, Кривий Ріг від податкових платежів підприємств Групи. Так, податки сплачені Групою до бюджету міста Авдіївка формують до 69% доходів місцевого бюджету, Маріуполя – на 35%, Кривого Рогу – на 17%. Стабільна робота підприємств Групи забезпечує розвиток регіонів.

Але внесок Групи в добробут регіонів присутності має вираження не тільки в сумах податків. Метінвест реалізує ряд програм соціального партнерства.

Метінвест систематично працює над мінімізацією негативного впливу на довкілля. У 2020 р. 40% сумарних капітальних інвестицій на охорону навколишнього середовища в Україні припало на інвестиції підприємств Метінвесту.

Група вживає заходи, спрямовані на зменшення впливу на довкілля на кожній стадії виробничого процесу. Серед найбільших реалізованих екологічних проектів – закриття мартенівських цехів на Азовсталі та ММК ім. Ілліча, закриття аглофабрики на Азовсталі, реконструкція газоочисного обладнання та систем пиловлювання на доменному, конвертерному та агломераційному виробництві. Як результат, за останні 10 років викиди пилу в атмосферне повітря зменшилися на 51%.

Метінвест намагається створювати максимально безпечні та комфортні умови праці. Лише в 2020 р. інвестиції в охорону праці та промислову безпеку склали $106 млн. Це 32% від загального обсягу інвестицій у сталий розвиток.

Метінвест є невід’ємною частиною місцевих громад в усіх регіонах, де працюють підприємства групи. Тому Метінвест системно реалізує соціальні проекти що сприяють розвитку громад та покращують рівень життя. У 2020 р. соціальні інвестиції Метінвесту перевищили $15 млн. Це найбільша сума з 2008 року.

Співробітники є найважливішим активом групи. Метінвест надає широкі можливості з навчання. За 2006-2020 рр. сукупні інвестиції Метінвесту в розвиток персоналу склали $55 млн.

Для забезпечення сталого розвитку міст, в яких Метінвест здійснює свою діяльність, компанія постійно розширює стратегічні програми соціального партнерства з місцевою громадськістю.

Метінвест систематично інвестує у поліпшення соціальної інфраструктури, щоб створити кращі умови життя для працівників та всіх місцевих жителів. Лише за 2019 р. 52 тис. кв. м доріг та 55 багатоквартирних будинків відремонтовано за рахунок коштів Групи Метінвест.

Охорона здоров’я є одним з ключових пріоритетів у сфері сталого розвитку. За 2020 р. інвестиції Метінвесту за цим напрямом склали $6,5 млн. Група забезпечує медичні заклади обладнанням та киснем, що є вкрай необхідним на фоні коронавірусної пандемії. У рамках благодійних ініціатив акціонерів Групи, Метінвест надав лікарням по всій Україні експрес-тести на COVID-19, апарати штучної вентиляції легень та засоби індивідуального захисту.

Метінвест систематично підтримує проведення культурних і спортивних заходів, розуміючи їх вагомий внесок у зміцнення соціальних зв’язків та покращення якості життя. Подолання пандемії COVID-19 дозволить в майбутньому розширювати цей напрям діяльності.

Метінвест пропонує можливості стажування та працевлаштування студентам і випускникам, які здобувають технічну освіту. Для заохочення здобуття технічної освіти компанія надає стипендії.

За даними компанії, в 2020 р. на підприємствах Групи працевлаштовано 592 випускника ВНЗ (9% від загальної кількості працевлаштованих за рік).

Примітки

[1] Виробництво сталі та валове виробництво залізорудного концентрату підприємствами Групи, без врахування асоційованих підприємств. Джерело даних по обсягам виробництва Групи Метінвест – річні звіти за 2008-2019 рр., Datakit за 2020 рік. Джерело даних по обсягам виробництва в Україні – World Steel Association.

[2] Сукупний внесок до ВВП України, що відображає сумарно прямий внесок, непрямий та опосередкований, з врахуванням асоційованих підприємств, відповідно до частки володіння. Шахтоуправління Покровське в 2020 р. не включене до консолідованих результатів Групи, тому його внесок в 2020 р. розрахований як асоційованого. Прямий внесок розрахований за методом доходів як сума валового прибутку по кожному з підприємств Групи, їх витрат на заробітну плату, нарахувань на заробітну плату та амортизаційних нарахувань. Джерело даних для розрахунку прямого внеску – дані порталу відкритих даних, а саме – звіт Про фінансові результати. Непрямий та опосередкований внесок розраховані на основі середньогалузевих мультиплікаторів, а саме співвідношення прямого внеску до непрямого та опосередкованого, на основі аналізу таблиці Витрати-Випуск, підготовленої Державною службою статистики України. Розрахунок мультиплікаторів виконаний окремо по видам діяльності (металургійне виробництво, видобуток залізних руд, виробництво коксу, видобуток кам’яного вугілля) та застосовувалися окремо для кожного з підприємств Групи.

[3] Частка Групи в сумарному фонді оплати праці найманих працівників розрахована з врахуванням прямого, непрямого та опосередкованого внеску за методикою аналогічною внеску та частки Групи у ВВП, але без врахування асоційованих підприємств. . Джерело даних для розрахунку прямого внеску – дані порталу відкритих даних, а саме – звіт Про фінансові результати.

[4] Частка Групи в чисельності найманих працівників України розрахована з врахуванням прямого, непрямого та опосередкованого внеску за методикою аналогічною внеску та частки Групи у ВВП, але без врахування асоційованих підприємств. Чисельність робочих місць, що забезпечує Група в інших галузях є відображенням непрямого та опосередкованого внесків, розрахунок яких проведений на основі непрямого та опосередкованого внесків до загального фонду оплати праці та середньої заробітної плати в Україні. Джерело даних – річні звіти емітентів з веб-сайтів підприємств Групи.

[5] Дані надані Метінвест Холдинг.

[6] Сума капітальних інвестицій підприємств Групи. Джерело даних – річні.

звіти за 2008-2019 роки, Datakit за 2020 рік. Дані включають показники підприємств Групи за кордоном. Для розрахунку суми інвестицій в Україні ці показники ігноруються з причини їх нематеріальності.

[7] Сума продажів Групи за межами України. Джерело даних – річні звіти за 2008-2019 роки, Datakit за 2020 рік.

[8] Розрахунок внеску до ВРП виконаний на рівні підприємств аналогічно до методики розрахунку сукупного внеску до ВВП України.

[9] – [12] Дані надані Метінвест Холдинг.

[13] Дані зі Звіту зі сталого розвитку за 2017-2018 рік та за 2019 рік, дані за 2020 рік надані Метінвест Холдинг.

[14] Дані надані Метінвест Холдинг.

[15] Дані зі Звіту зі сталого розвитку за 2019 рік.


Похожие материалы
metinvest.media

В настоящее время железорудное сырье, изготовленное на Северном ГОКе, заказывают металлурги Словакии, Польши, Румынии и Сербии

facebook.com

Предприятие продолжает реализацию программы капитальных ремонтов коксового цеха

Facebook

Проведение этих работ без подрядчиков сэкономит предприятию почти 0,5 млн грн